Olejki eteryczneDla twojego zdrowia i urody

Olejki eteryczneDla twojego zdrowia i urody

by Lyudmila Ananieva (Author)

Ksi??ka ta prezentuje:

1. W?a?ciwo?ci lecznicze olejków eterycznych i sposób, w jaki mog? pomóc

2. W?a?ciwo?ci kosmetyczne

3. Przepisy na kosmetyki domowej roboty z olejkami eterycznymi.Olejki eteryczne ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem w kosmetologii. Za pomoc? olejków ro?linnych/owocowych mo?na rozwi?za? szereg problemów dermatologicznych. Ró?norodne procedury kosmetologiczne s? przeprowadzane z wykorzystaniem olejków eterycznych, poniewa? maj? one w?a?ciwo?ci bakteriobójcze i wp?ywaj? na stan skóry, w?osów i paznokci. Skóra z biegiem czasu potrzebuje wi?cej nawil?enia i od?ywiania. A tak?e ochrony przed s?o?cem, wiatrem, mrozem. Lepiej przy piel?gnacji skóry twarzy i cia?a przestawia? si? stopniowo na naturalne olejki eteryczne, które jednocze?nie mog? by? przydatne w profilaktyce ró?nych schorze?.PUBLISHER: TEKTIME

Book Details

Publication Date
January 11, 2018
Publisher
ISBN
9788873044741
File size
5.56 MB